Ông K’Briu có 15 năm gắn bó với nghề đan gùi hoa tại thôn KaLa TânGu, xã Bảo Thuận,  huyện Di Linh

Nghề đan gùi hoa lo thất truyền

Gần 10 “mùa rẫy” gắn bó với nghề truyền thống, nghệ nhân Ka Ệp ở thôn Duệ, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) không khỏi chạnh lòng khi nói về thực trạng nghề đan gùi hoa tại đây.