Khó xử người nước ngoài vi phạm giao thông

Khó xử người nước ngoài vi phạm giao thông

Tại TPHCM, tình trạng người nước ngoài vi phạm luật giao thông ngày càng phổ biến, kéo theo nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao. Trong khi đó, công tác phòng ngừa, ngăn chặn của chính quyền, ngành chức năng địa phương đang gặp nhiều khó khăn; không ít giải pháp được triển khai trên thực tế, song hiệu quả mang lại chưa cao. 
Công an TPHCM phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông cho sinh viên nước ngoài đang học  tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Khó xử lý người nước ngoài phạm luật giao thông

Tại TPHCM, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến người nước ngoài liên tục tăng cao trong những năm gần đây; trong khi đó, công tác ngăn chặn, phòng ngừa của ngành chức năng đang gặp nhiều khó khăn, không ít giải pháp đã được triển khai nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Đọc nhiều nhất