Ký kết hợp tác về phụ nữ - gia đình - hội nhập

Ký kết hợp tác về phụ nữ - gia đình - hội nhập

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) và Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) vừa ký kết chương trình hợp tác về phụ nữ - gia đình - hội nhập giai đoạn 2019-2022, nhằm cùng thực hiện trách nhiệm xã hội vì sự phát triển cộng đồng. 

Đọc nhiều nhất