Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu tham quan khu trưng bày trang thiết bị quân sự

Quân đội phải giữ vững niềm tin yêu của nhân dân

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.