Rừng lại lên xanh

- Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị đã xuất hiện những hộ nông dân trồng rừng gỗ lớn. Mục đích trồng rừng là để lấy gỗ bán cho doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ. Điểm khác biệt so với trước đây là những khoảnh rừng này được chứng nhận đảm bảo tiêu chí phát triển bền vững.

Đọc nhiều nhất