Bình Dương năm thứ hai liên tiếp được ICF vinh danh vào Top 7

Bình Dương tiếp tục được ICF vinh danh Top 7 các cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh trên thế giới

Sau bốn lần liên tiếp nằm trong Top 21 (Smart 21) và lọt vào Top 7 lần đầu tiên vào năm 2021, Vùng thông minh Bình Dương tiếp tục được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) công nhận vào TOP 7 các cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh trên thế giới năm 2022.

Đọc nhiều nhất

" />