Nhà cửa bị phá hủy do động đất

Cần 2 tỷ USD tái thiết Mexico sau động đất

Chính phủ Mexico cho biết, ước tính chi phí tái thiết lại thủ đô Mexico City và các bang Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de Mexico sau 2 trận động đất vào ngày 7 và 19-9 lên tới 2 tỷ USD. 

Đọc nhiều nhất