Một góc của không gian thư pháp và  cà phê sách tại Kỳ Ngộ quán

Một không gian độc và lạ

Sinh ra và lớn lên ở TPHCM, nhà cửa, vợ con trọn vẹn, ấy vậy mà chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, ông lại một thân một mình khăn gói lên “thành phố hoa” lập nên Kỳ Ngộ quán và còn bày trò… nhát ma thiên hạ. 

Đọc nhiều nhất

Đòn bẩy thực thi cho hạ tầng giao thông Đông Nam bộ

Đòn bẩy thực thi cho hạ tầng giao thông Đông Nam bộ

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhấn mạnh việc phân vùng, trục tăng trưởng, hành lang kinh tế làm động lực cho các nguồn tăng trưởng mới.