Thế hệ Millennials và xu hướng du lịch mới

Thế hệ Millennials và xu hướng du lịch mới

Thế hệ Millennials (thế hệ trẻ sinh từ 1980-1998) là thế hệ đã đạt đến độ “chín” trong sự nghiệp, họ có khả năng tài chính và bắt đầu nghĩ đến việc hưởng thụ sau thời gian dài cống hiến cho công việc.