Phương pháp khoan cấy trầm của Công ty Lâm Viên

Xuất khẩu tinh dầu trầm, trầm cảnh

Thông tin từ hội thảo “Định hướng phát triển ngành trầm hương Việt Nam”, diện tích trồng cây dó trầm cả nước từ 15.000 - 18.500ha. 2 tỉnh có diện tích nhiều nhất, từ 3.000ha trở lên là Hà Tĩnh và Quảng Nam.

Đọc nhiều nhất