Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp

Quy định tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

Việc quy định “tình trạng khẩn cấp về quốc phòng” tại dự thảo Luật là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quốc phòng, bảo đảm quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi cuộc chiến tranh xâm lược.

Đọc nhiều nhất