Tạm ngưng cung cấp điện

Để đáp ứng nhu cầu khai quang mé nhánh cây xanh, bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện, Điện lực Bình Phú thông báo sẽ tạm ngưng cung cấp điện tuyến dây trung thế.

- Mã C19L từ 07 giờ 090 đến 18 giờ 00 ngày 15/04/2007.l

- Phạm vi mất điện: một phần phường 9, 10, 11, 12 – quận 6.

Kính đề nghị Quý khách hàng xem mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện. Ngành điện sẽ cố gắng hoàn thành công tác sớm để rút ngắn thời gian mất điện.

Các tin, bài viết khác