Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ:

Tăng cường đầu tư công tác dự báo

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ đang được nhà nước đầu tư nhằm tăng cường năng lực cảnh báo bão, lũ thông qua Dự án “Quản lý rủi ro thiên tai” do Ngân hàng Thế Giới cho vay vốn. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những người làm công tác dự báo khí tượng thủy văn cũng như người dân Nam bộ…

Năm 2006, nhân dân Việt Nam đã gánh chịu nhiều hậu quả khắc nghiệt của thiên tai, gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Và nếu công tác dự báo khí tượng thủy văn không đảm bảo đủ độ chính xác thì hậu quả thiên tai còn lớn hơn nhiều.

Thời gian qua, công tác dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ được các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và nhân dân Nam bộ đánh giá tốt. Tuy nhiên cũng còn rất nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác phòng chống thiên tai.

Ông Phạm Văn Đức – giám đốc, cho biết: “Để đảm bảo cho công tác dự báo đạt chất lượng được giao, chúng tôi thường xuyên duy tu bảo dưỡng các phương tiện thông tin, kiểm tra mạng máy tính, hòan thành lắp đặt Internet tốc độ cao, nâng cấp các phần mềm chuyên dụng…

Kết quả theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Trung ương, chất lượng thông tin bình quân cả năm đạt trên 99% (chỉ tiêu 98%), chất lượng dự báo khí tượng ngắn hạn đạt 88,9% và hạn vừa đạt 85,1%, dự báo thủy văn: hạn ngắn đạt 89,7% và hạn vừa đạt 83,7%, đều vượt chỉ tiêu từ 2,9 – 6,7%.

Công tác điều tra cơ bản của Đài đã có bước tiến quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện chương trình tự động hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới. Chất lượng công tác điều tra cơ bản được đánh giá đạt 95,5% (vượt chỉ tiêu được giao là 2,5%), xếp thứ 3 trong 9 Đài khu vực”.

Để thực hiện thành công chương trình tự động hóa, hiện đại hóa của ngành theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, trong năm 2006, Đài đã cử cán bộ chuyên môn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do Bộ và Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc Gia tổ chức, tham dự hội thảo khoa học trong và ngoài nước...

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chống tham nhũng cũng được đẩy mạnh. Ông Phạm Văn Đức cho biết thêm: “Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2007.

Theo đó, kiện toàn bộ máy quản lý chuyên môn, đào tạo cán bộ viên chức đủ trình độ chuyên môn quản lí, khai thác thiết bị và công nghệ mới, nhằm đảm bảo thu thập đầy đủ, chính xác và kịp thời số liệu khí tượng thủy văn, môi trường nước và không khí, tạo cơ sở nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn”.

HIẾU TRỌNG – LAM ĐIỀN

Các tin, bài viết khác