Tập đoàn khách sạn NH Hoteles: Đặt chỗ giá thấp qua mạng internet

Tập đoàn khách sạn NH Hoteles (Tây Ban Nha) vừa tung ra thị trường trang Web đặt chỗ giá rẻ (low cost) đầu tiên, nhằm tận dụng tối ưu việc sử dụng các phòng nhàn rỗi của tập đoàn này. Trang Web www.bomhocio.com giới thiệu với khách hàng 14.000 phòng thuộc 120 khách sạn nằm ở các địa phương khác nhau của Tây Ban Nha. Một trong những đặc điểm có ý nghĩa nhất của dịch vụ này là khách sạn sẵn sàng khẳng định ngay việc đặt chỗ, giảm giá tới 50% và thông báo kịp thời số phòng mà họ có.

Đ.A (theo Reuters)

Các tin, bài viết khác