Tập thể Bộ Chính trị làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

SGGPO
Ngày 3-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

Tin liên quan

Quang cảnh buổi làm việc tại trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: QUANG PHÚC

Quang cảnh buổi làm việc tại trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết, chủ đề của đại hội là “nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.  Dự thảo Báo cáo chính trị  gồm 3 phần: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố, xây dựng hệ thống chính trị thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025; 4 hương trình phát triển TPHCM 2020 - 2025/2030.

 Tập thể Bộ Chính trị làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM  ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC
 Tập thể Bộ Chính trị làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM  ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: QUANG PHÚC

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, dự thảo nêu rõ kinh tế thành phố tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, cơ bản dựa trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, khoa học - công nghệ, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,72%, đóng góp khoảng 23% kinh tế cả nước. Năng suất lao động bình quân của thành phố cao hơn 2,6 lần so với bình quân cả nước. GRDP bình quân đầu người tăng liên tục qua các năm, năm 2019 đạt 6.395 USD, gấp 2,4 lần cả nước. Thu ngân sách thành phố giai đoạn 2016 - 2019 đạt 101,96% dự toán; chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước (khoảng 27%).  Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 giảm mạnh. GRDP/người của thành phố năm 2020 ước đạt 6.600 USD (khoảng 150 triệu đồng), không đạt kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng. Thành phố chú trọng xây dựng văn hóa, con người TPHCM phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến thành phố vẫn còn; tỷ suất sinh liên tục giảm trong các năm, hiện ở mức rất thấp (1,3 con/phụ nữ). Chế độ chính sách để thúc đẩy khoa học - công nghệ phát triển còn hạn chế, chưa phát huy hết nguồn lực khoa học - công nghệ của thành phố. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư còn thấp so với nhu cầu. Kết quả phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy chưa đáp ứng yêu cầu đề ra…

 Tập thể Bộ Chính trị làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM  ảnh 3 Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Về tình hình xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, dự thảo cho rằng, TP đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên được triển khai tương đối đồng bộ ở các cấp. Lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp đã quán triệt và gương mẫu, tự giác thực hiện tốt nội dung nêu gương; chú trọng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết kịp thời các khó khăn, kiến nghị của nhân dân. Xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được kết luận. Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc thực hiện, đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy gương mẫu, thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm. Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát; chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình.TPHCM cũng đã kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu. Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai sót qua kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ theo kết luận của Ban Bí thư.

 Tập thể Bộ Chính trị làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM  ảnh 4 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự thảo cũng đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí,  theo đó việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thông qua công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định. Tuy nhiên, việc phát hiện tham nhũng còn ít so với thực tế, đặc biệt là tự phát hiện tham nhũng trong đơn vị; việc xử lý còn kéo dài, thu hồi tài sản tuy có tiến bộ nhưng tỷ lệ còn thấp; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ của một số cấp ủy chưa hiệu quả. Tình trạng lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản, nhà đất công; quản lý đầu tư xây dựng vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp nhà nước.

Đánh giá chung, TPHCM cho rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: giữ vững an ninh chính trị và vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. 12/14 chỉ tiêu Đại hội X Đảng bộ thành phố hoàn thành, trong đó, 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch  Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển hạ tầng và dịch vụ đô thị đạt kết quả thiết thực. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, hiệu quả. Chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng nghèo, gia đình chính sách có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành chương trình nông thôn mới. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo, vì biên giới hải đảo và phong trào thi đua yêu nước tiếp tục có bước phát triển. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc, có tính chiến đấu, chịu trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân thành phố, có nhiều nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo để tạo cơ chế và mô hình mới phát triển thành phố, vì cả nước, cùng cả nước.

 Tập thể Bộ Chính trị làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM  ảnh 5 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng , Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Yếu kém lớn nhất trong lãnh đạo của Thành ủy là chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của thành phố, của hợp tác Vùng và hợp tác quốc tế để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Công cuộc chống tham nhũng, suy thoái đã có tiến bộ, xong chưa căn bản, chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng, của nhân dân và đòi hỏi phát triển của thành phố.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ, thành phố rút ra 6 bài học bài học kinh nghiệm: huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; các chủ trương, chính sách phải đảm bảo an dân, tạo niềm tin trong nhân dân; giữ gìn đoàn kết, phát huy sự năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm về những kiến nghị của thành phố với Trung ương; thực sự quan tâm công tác xây dựng Đảng, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cần tiếp tục hoàn thiện phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của chính quyền cùng cấp và cụ thể hóa cơ chế Đảng chịu trách nhiệm trước Nhân dân, trước pháp luật về các quyết định của mình; nắm vững và có những chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai các Nghị quyết của Trung ương phù hợp với thực tiễn thành phố.

 Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM, xây dựng hệ thống chính trị TP nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thành ủy TPHCM xác định mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á”.

TP đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu,  trong đó có phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh các ngành kinh tế chủ lực có giá trị gia tăng cao; phát huy vai trò Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh. Tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại, logistics... triển khai Đề án phát triển TPHCM  trở thành trung tâm tài chính của đất nước và khu vực châu Á giai đoạn 2020 - 2030. Huy động có hiệu quả các nguồn lực về lao động, đất đai, tài chính, khai thác mạnh mẽ tiềm năng các nguồn lực trong nước, ngoài nước để đầu tư phát triển thành phố, phấn đấu xây dựng thành phố từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á…

 Tập thể Bộ Chính trị làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM  ảnh 6 Tập thể Bộ Chính trị chụp ảnh lưu niệm với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

TPHCM cũng đề ra 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý TPHCM; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng TPHCM; Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM.

Tóm tắt dự thảo báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do đồng chí Trần Lưu Quang trình bày cũng nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu kiện kéo dài của người dân, tập trung phối hợp với các bộ - ngành Trung ương khẩn trương triển khai Kết luận của Thanh tra Chính phủ về đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc, đúng thẩm quyền, xác định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và người đứng đầu, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và phương thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Hầu hết các đồng chí Thành ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, học tập, rút kinh nghiệm qua thực tiễn công tác, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các lĩnh vực, địa phương, đơn vị được phân công.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, báo cáo cho biết, TP đã chủ động, thực hiện kịp thời công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026, kịp thời bổ sung những đồng chí cán bộ nữ, trẻ đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào nguồn quy hoạch.  Số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 65 đồng chí.  Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 17 đồng chí.

 Tập thể Bộ Chính trị làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM  ảnh 7 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

TPHCM kiến nghị Bộ Chính trị cho phép tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 14-10 đến ngày 18-10- 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh,  trong không khí hào hùng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh, TPHCM vinh dự được tập thể Bộ Chính trị làm việc chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ TP. Cuộc làm việc hôm nay, TP chỉ tập trung báo cáo về dự thảo văn kiện đại hội, các vấn đề về chuẩn bị đại hội, nhân sự. “Văn kiện đã được Thành phố lấy ý kiến các cơ quan của Quốc hội, các bộ; ngày 23-8, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã góp ý về văn kiện của TP. TPHCM sẽ báo cáo Bộ Chính trị về các đề án chuyên đề của TPHCM vào một dịp thích hợp”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu.

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên động viên các bác sĩ trẻ được tăng cường về y tế cơ sở tháng 2-2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cán bộ nghĩ đúng, làm trúng phải được bảo vệ - Bài 1: Vừa làm vừa lo

Tình trạng cán bộ ngại khó, ngại tìm cách giải quyết công việc đã và đang xuất hiện ở không ít nơi, do cán bộ vừa làm vừa sợ sai trước các quy định pháp luật còn chồng chéo, thiếu đồng bộ. Hệ quả là khả năng đột phá, sáng tạo của cán bộ không được phát huy, làm chậm trễ thời gian giải quyết hồ sơ, công việc của người dân và gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đặc công khổ luyện

Trải qua hơn 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần quả cảm, táo bạo, mưu trí và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) đã lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc. 

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Tăng cường hợp tác giữa TPHCM - Ấn Độ

Ngày 27-9, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục Ấn Độ Rajkumar Ranjan Singh nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6 phục vụ với tiêu chí: 3 xin, 5 luôn, 5 không

Đó là tiêu chí phục vụ người dân và doanh nghiệp được bà Trần Huỳnh Châu, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6 cho biết tại buổi lễ khánh thành trụ sở mới của chi nhánh và ra mắt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại chi nhánh (81-83 Phạm Văn Chí, Quận 6) vào tối 16-9.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />