Tập trung thanh tra các lĩnh vực còn nhiều sơ hở, dễ phát sinh tham nhũng

(SGGPO). – Ngày 8-1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự.

Tổng kết công tác thanh tra năm 2013, TTCP cho biết, toàn ngành đã triển khai 8.921 cuộc thanh tra hành chính và 197.690 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 326.552 tỷ đồng, 4.520 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 25.225 tỷ đồng, 3.653 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 301.327 tỷ đồng, 428 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3.095 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 1.586 tập thể, 2.675 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 72 vụ việc, 75 người.

Riêng về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài theo Kế hoạch 1130 của TTCP, tính đến ngày 15-8-2013, cả nước đã rà soát được 528/528 vụ việc. Qua kiểm tra, rà soát, đã có phương án giải quyết 466/528 vụ việc. Khôi phục quyền lợi và hỗ trợ cho công dân hơn 1,3 nghìn tỷ đồng; 34,33 ha đất sản xuất; 0,84 ha đất ở; 24 nền nhà tái định cư…

Từ thực tế thanh tra, TTCP đã kiến nghị hoàn thiện nhiều sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật phát hiện qua thanh tra; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung quyết liệt, qua đó đã giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường...

Trong năm 2014, TTCP cho biết, thanh tra các ngành các cấp tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt gắn với thanh tra đột xuất.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ngành thanh tra cần hết sức chú ý xây dựng chương trình kế hoạch của ngành một cách khoa học, phù hợp với yêu cầu, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý hành chính Nhà nước, hạn chế những mặt còn tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý hành chính Nhà nước. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến hoạt động thanh tra trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, chức năng chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia... bởi đây là những lĩnh vực còn nhiều sơ hở, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành thanh tra cần tếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay tại cấp cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp lên Trung ương. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KNTC lại trong số 528 vụ việc KNTC phức tạp kéo dài…

Phan Thảo

Các tin, bài viết khác

An ninh - trật tự

Vụ án