Thái Nguyên: Chỉ tuyển dụng được 14% biên chế

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đến cuối năm 2007, toàn tỉnh tuyển dụng được 434 biên chế trong tổng số 3.120 biên chế, cán bộ hợp đồng cần tuyển (tỷ lệ 14%).

Hiện 2.686 biên chế và hợp đồng các loại chưa được tuyển dụng, đang tạo ra tình trạng “biên chế treo” ở nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cá biệt có đơn vị treo 1/3 số biên chế hành chính được giao. Trong đó ngành giáo dục còn 2.089 biên chế phải chuyển sang tuyển dụng vào năm 2008.

Nguyên nhân thực hiện biên chế quá thấp so với chỉ tiêu được giao là do số lần tổ chức thi tuyển chưa hợp lý, thủ tục xét tuyển rườm rà phức tạp.

V.T.

Các tin, bài viết khác