Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

SGGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Phó Thủ tướng giao Hội đồng thẩm định nhà nước dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ GTVT cập nhật, hoàn chỉnh dự thảo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 27-KL/TW ngày 17-8-2008 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-5. 

Bên cạnh đó, Bộ GTVT nghiên cứu, lập dự án các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, TPHCM - TP Vũng Tàu, TPHCM - Cần Thơ và các tuyến đường sắt quan trọng đảm bảo tính kết nối, đáp ứng yêu cầu vận tải hành khách, hàng hóa theo đúng quy hoạch, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư, kêu gọi đầu tư trong tương lai.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP