Tháng 7 sẽ công bố kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

(SGGP-12G).- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương vừa yêu cầu Ban chỉ đạo T.Ư đôn đốc Ban chỉ đạo tỉnh và các bộ khẩn trương rà soát kỹ, tổng hợp kết quả điều tra và gửi báo cáo về Ban chỉ đạo T.Ư đúng thời hạn; bảo đảm công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 vào tháng 7-2009.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 trên phạm vi cả nước được tiến hành vào 0g 1-4-2009. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất, phức tạp nhất vì phải tiến hành thu thập thông tin trực tiếp tại 21,6 triệu hộ với hơn 87 triệu người, trên 200.000 địa bàn điều tra. 30 vạn điều tra viên tổ trưởng, giám sát viên đã được tập huấn nghiệp vụ , kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giữ tín cho bền

- Lô vải thiều Bắc Giang chính vụ đầu tiên của xứ mình đã được người tiêu dùng Hà Lan mua và khen ngon. Những đơn hàng khác cũng tiếp tục đáp xuống xứ này và đi tiếp sang Pháp, Đức, Na Uy… Tiêu thụ tốt năm nay thì năm tới trái vải sẽ có cửa sáng ở trời Âu.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn