Thành lập Vườn quốc gia U Minh hạ

UBND tỉnh Cà Mau vừa công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Vồ Dơi thành Vườn quốc gia U Minh hạ. Vườn quốc gia U Minh hạ có diện tích 8.286 ha được chia thành nhiều phân khu và vùng rừng đệm.

Mục tiêu của việc thành lập vườn quốc gia này là nhằm bảo tồn tái tạo các cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học của hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù rừng tràm trên đất than bùn; bảo tồn tái tạo nguồn gien các loài động, thực vật quí hiếm; sử dụng bền vững tài nguyên rừng và các sản phẩm dưới tán rừng, phát huy giá trị lịch sử; đồng thời phục vụ cho nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch.

Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo cho các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ phát huy lợi ích của vườn quốc gia, chăm lo và nâng cao mức sống của người dân xung quanh vườn. Bảo vệ trọn vẹn tài nguyên rừng và các loại động, thực vật của Vườn quốc gia U Minh hạ.

T.M.T – Đ.M

Các tin, bài viết khác