Thanh niên Trung Quốc

Thất nghiệp gia tăng

Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em và Thanh thiếu niên Trung Quốc vừa công bố, có đến 30% trong số 14 triệu người thất nghiệp ở thành thị là dưới 35 tuổi. Dù trung bình mỗi năm có khoảng 10 triệu người, phần lớn là thanh niên, gia nhập lực lượng lao động thành thị, nhưng số thanh niên thành thị thất nghiệp vẫn chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong đội quân thất nghiệp.

Cũng theo báo cáo trên, phần lớn trong số từ 150 đến 200 triệu người thuộc lực lượng lao động nông thôn dư thừa hiện nay, đang chờ xin việc làm trong các lĩnh vực không phải nông nghiệp, cũng là thanh niên, từ 20 đến 29 tuổi. Báo cáo cũng chỉ ra hiện tượng thanh niên thất nghiệp ngày càng tăng đang tạo nhiều áp lực cho xã hội Trung Quốc.

H.X. (theo China Daily)

Các tin, bài viết khác