Thi tuyển sẽ bớt chạy chức

Việc tổ chức thi tuyển để chọn người tài làm công tác lãnh đạo, quản lý không phải chuyện mới. Từ xa xưa, cha ông ta đã tổ chức thi tuyển chọn người tài đức làm quan. Lịch sử gần 1.000 năm thi tuyển của cha ông ta, từ khoa thi tiến sĩ đầu tiên năm 1075, nhà Lý, đến khoa thi tiến sĩ cuối cùng năm 1919, nhà Nguyễn thuộc Pháp, đã qua 185 khoa thi, có 2.875 người thi đỗ, trong đó có nhiều người đỗ 2 lần. Các vị đỗ đại khoa này chính là “nguyên khí” của đất nước, hầu hết đều được trọng dụng, bổ nhiệm vào các chức từ nhỏ đến lớn để điều hành đất nước.

Hiện nay, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở-ngành, quận-huyện có khá nhiều bằng cấp đại học, nhưng khi vận dụng vào thực tiễn còn gặp rất nhiều khó khăn. Một số cán bộ đi học chỉ để hợp thức hóa tiêu chuẩn bằng cấp. Do vậy, yêu cầu đặt ra là cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo trưởng, phó phòng phải đạt tiêu chuẩn theo chuyên ngành của mình và những lĩnh vực cần thiết khác, kể cả kỹ năng giao tiếp ứng xử... So với cách bổ nhiệm truyền thống, phương án thi tuyển chức danh lãnh đạo rõ ràng có nhiều tiến bộ. Nếu bổ nhiệm bình thường thì người cán bộ đó ít có động lực để tìm hiểu nơi mình sắp công tác và vị trí mình sẽ nắm giữ. Còn khi đã thi tuyển, buộc bản thân phải vạch ra kế hoạch, rồi suy nghĩ tìm mọi cách để có biện pháp giải quyết.

Cách đây 9 năm, Bộ Nội vụ đã chủ trương thí điểm mô hình thi tuyển chức danh lãnh đạo ở một số đơn vị thuộc các địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Long An, Bình Dương, Phú Thọ... Một số địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hiện đang hoàn thiện đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo. TP Đà Nẵng là một trong những đơn vị đi tiên phong thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ở các đơn vị. Qua thi tuyển, các ứng viên có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt có thể trở thành lãnh đạo mà không phải “xếp hàng” chờ đợi. Kết quả từ năm 2000 đến nay, trong số những người đến Đà Nẵng, đã có 3 người được bổ nhiệm làm giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương; 33 người giữ chức trưởng, phó phòng thuộc sở...

Thực tế đó đã chứng minh, việc thi tuyển trưởng, phó các ngành, quận, huyện là chủ trương đúng đắn, dân chủ, công bằng, tạo cơ hội để tài năng trẻ phát huy năng lực và sở trường của mình. Đây cũng là biện pháp góp phần ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền - một vấn nạn mà ai cũng biết nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Còn về lâu dài, để thực hiện tốt khâu tuyển chọn nhân tài, cần nghiên cứu ban hành quy chế, quy định cụ thể về cơ chế, tiêu chuẩn đánh giá nhân tài để có cơ sở pháp lý thực hiện đúng quy định và có hiệu quả; xây dựng quy trình chuẩn trong việc tuyển chọn nhân tài thông qua việc thẩm định, đánh giá hồ sơ, uy tín của người được giới thiệu, xem xét, tuyển chọn. Thành viên hội đồng đánh giá là những người thật sự có tài, gương mẫu, uy tín, am hiểu sâu về lĩnh vực cần tuyển chọn nhân tài; làm việc công tâm, khách quan, dân chủ.

Nguyễn Văn Minh

Các tin, bài viết khác