Thống đốc NHNN cảnh cáo ngân hàng Đông Á về dịch vụ ATM lưu động

(12G).- Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn về việc DongA Bank sử dụng máy ATM lưu động khi chưa có văn bản xác nhận đăng ký của Ngân hàng Nhà nước. Theo công văn này, DongA Bank đã vi phạm quy định tại Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29-4-2008 của Thống đốc NHNN ban hành quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

Vì thế, Thống đốc NHNN cảnh cáo DongA Bank vì đã vi phạm quy định đối với việc sử dụng ATM lưu động và yêu cầu ngân hàng này dừng ngay việc sử dụng máy ATM lưu động.

Tuy nhiên, Thống đốc NHNN cũng yêu cầu DongA Bank xây dựng đề án, trong đó xác định rõ nội dung hoạt động, số lượng máy, địa điểm, thời gian dùng máy ATM lưu động phục vụ khách hàng; nêu rõ biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho khách hàng và ngân hàng và phương án quản trị rủi ro, trình Thống đốc NHNN xem xét, xác nhận đăng ký.

DongA Bank chỉ được thực hiện dịch vụ ATM lưu động theo đề án đã xây dựng sau khi có văn bản xác nhận đăng ký của Ngân hàng Nhà nước.

HÀM YÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất