Tiết kiệm 8,9 tỷ đồng nhờ chương trình giảm tiêu thụ năng lượng

Công ty FrieslandCampina Việt Nam cho biết: Cùng với xử lý triệt để nước thải, việc giảm tiêu thụ năng lượng là một trong những chương trình hoạt động nhằm đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững mà đơn vị đang theo đuổi.

Nhờ đó, trong năm 2009 và 2010, chỉ riêng nhà máy ở Hà Nam của công ty đã tiết kiệm được 8,9 tỷ đồng. Công ty đã đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải được xây dựng và thiết kế theo công nghệ tiên tiến (công nghệ vi sinh vật) có công suất 800m³/ngày đêm. Nhà máy cũng thiết kế và xây dựng tách riêng hệ thống thoát nước mưa, còn nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi thải ra môi trường.

M.PHAN.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất