Tin thêm về phát hiện dầu tại mỏ dầu Hải Sư Trắng

Theo nguồn tin từ Công ty điều hành chung Thăng Long (TL JOC), công ty này vừa phát hiện mỏ dầu tại cấu tạo Hải Sư Trắng nằm ở lô 15.2/1 bồn trũng Cửu Long, cách bờ biển tỉnh Bình Thuận khoảng 80km.

Sau khi khoan giếng thăm dò đầu tiên Hải Sư Trắng - 1X (HST-1X) tháng 12-2006, TL JOC đã phát hiện các tập vỉa cát kết chứa dầu, trong đó hai tập vỉa nằm ở tầng Miocene hạ đã cho lưu lượng gần 15.000 thùng dầu/ngày.

Hiện TL JOC đang tiếp tục khoan thẩm lượng để đánh giá trữ lượng và sẽ đưa mỏ vào khai thác trong thời gian sớm nhất. TL JOC là công ty dầu khí ở VN phát hiện dầu khí sớm nhất (trong vòng 18 tháng) kể từ ngày thành lập với lưu lượng lớn.

TL JOC được thành lập năm 2005 giữa Công ty Talisman VN (Canada) với 60% cổ phần và Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí thuộc Petro VN với 40% cổ phần. (TTXVN)

Các tin, bài viết khác