Tin vắn

  • Sacombank tăng vốn điều lệ lên 3.540 tỷ đồng

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có kế họach tăng vốn điều lệ năm nay theo phương án chi trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu 12% trên vốn cổ phần; phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2 : 1 với giá bằng 1,5 lần mệnh giá; phát hành quyền mua 3 triệu cổ phần (30 tỷ đồng) cho cán bộ quản trị điều hành cốt cán thuộc nhân tài trọng dụng với giá bằng 1,5 lần mệnh giá.

Tổng số vốn cổ phần theo mệnh giá tăng thêm trong năm trên 1.450 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Sacombank từ trên 2.089 tỷ đồng hiện nay lên hơn 3.540 tỷ đồng cuối năm 2007.

Các chỉ tiêu chủ yếu khác cũng tăng mạnh là tổng tài sản từ 24.860 tỷ đồng lên 37.900 tỷ đồng, dư nợ cho vay 14.540 tỷ đồng lên 20.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 543,2 tỷ đồng lên 845 tỷ đồng, mạng lưới hoạt động từ 163 lên 230 điểm giao dịch.

A.K.

  • FPT-Lợi nhuận không bù đắp nổi đà tăng giá cổ phiếu

Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) đã công bố lợi nhuận sau thuế năm 2006 (chưa kiểm toán) đạt 535 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch đề ra.

Tổng doanh thu của FPT đạt 11.693 tỷ đồng, trong đó doanh thu phần cứng (bao gồm cả phân phối điện thoại di động và các thiết bị công nghệ thông tin) chiếm đến 10.406 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khá thành công và chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phần của FPT đạt đến 8.798 đồng, nhưng mức tăng trưởng vẫn không thể bù đắp nổi đà tăng giá cổ phiếu FPT trên thị trường chứng khoán.

Với giá đóng cửa gần nhất đạt 602.000 đồng/cp, chỉ số giá trên lợi nhuận (P/E) của FPT ước đạt đến 68,4 lần, vượt xa mức bình quân toàn thị trường.

M.B.

  • Quỹ VF1 đạt lợi nhuận 20% trong 2 tuần

Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) vừa báo cáo giá trị tài sản ròng (NAV) đạt đến 1.980 tỷ đồng, tăng thêm 132 tỷ đồng (7,14%) chỉ trong tuần đầu tư từ 12 đến 19-1.

Với mức tăng trên tài sản của quỹ chỉ trong 2 tuần vừa qua đã tăng tổng cộng 328,9 tỷ đồng, tương ứng khoảng 20%. VF1 là quỹ đầu tư chứng khoán đầu tiên của Việt Nam với số vốn khi thành lập ban đầu chỉ 300 tỷ đồng.

Tuy nhiên nhờ nguồn lợi nhuận ròng lớn, VF1 đã được hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng dự kiến thực hiện ngay trong quý 1-2007.

Giá chứng chỉ Quỹ VFMVF1 trên thị trường sáng qua giao dịch ở mức 43.000 đồng, cao hơn 8,5% so với NAV mỗi đơn vị quỹ hiện tại là 39.620 đồng.

T.C.

Các tin, bài viết khác