Tính sau

SGGP
- Xứ mình hồi này xuất hiện nhiều nhà ảo thuật ngôn ngữ tầm vĩ mô. Bữa trước, ông Bộ Giao thông vận tải khơi mào bằng thuật ngữ “thu giá” ở các trạm thu phí. Bữa nay, ông Bộ Giáo dục - Đào tạo xổ ra cụm từ “giá dịch vụ đào tạo” thay cho học phí. Chưa biết mấy cái giá này có giá trị đến đâu, chỉ chắc là ai dòm thấy cũng rối nùi.

- Rối là cái chắc. Vì quan chức giờ sợ làm gì sai luật, nên nhiều khi máy móc còn hơn rô bốt! Họ căn cứ trên luật giá, nên cứ cái gì phải thu tiền là nhét chữ “giá” vô cho khớp.

- Không chắc đó chỉ là chuyện từ ngữ. Vì có người am tường đã chỉ ra, vụ “thu giá” BOT giao thông ẩn phía sau là mưu toan biến dự án hợp tác công - tư trở thành tài sản của doanh nghiệp BOT. Còn vụ “giá đào tạo” của ngành giáo dục là để công khai các khoản thu mà trước đây còn mập mờ dưới danh nghĩa khác.

- Cả hai ngành nhanh nhảu với chữ “giá” đều chỉ nhăm nhăm vô một thứ, đó là tiền. Chất lượng dịch vụ giao thông đâu có tương xứng với số phí bỏ ra. Tương tự, chất lượng đào tạo đại học cũng đâu ngang bằng với số tiền học phí. Khi khả năng cắt xén tiền đầu tư từ nguồn ngân sách ngày càng bị siết, những người đầu có sạn liền tính kế kiếm tiền từ túi dân.

- Ờ, họ luôn ưu tiên thu tiền cái đã, mọi thứ tính sau!

 

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Gỡ nghẽn dần dần

- Chuyện nóng sốt bây giờ của giới làm ăn là có dòng vốn ổn định. Vay được vốn rẻ thì ai cũng ham, nhưng đối chiếu với thực tế thì đó là điều quá khó. Lãi suất huy động đang được các nhà băng dòm nhau để đẩy lên, đầu kia lãi cho vay cũng sẽ tăng tương ứng. Chỉ khi lạm phát được kiểm soát, “cuộc đua lãi suất” mới có thể dừng lại và đổi chiều.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện & Bình luận

Khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đây là 1 trong 5 nội dung lớn, quan trọng đã được Hội nghị Trung ương 6 vừa qua thảo luận, thống nhất việc ban hành nghị quyết.