Tội nói khác

- Thằng con tôi đang nằng nặc đòi bỏ học bác ạ!

- Sao thế? Thằng bé vốn rất thông minh.

- Thì nó “chết” chính vì thông minh.

- Bác ơi! Bác lại nói ngược đời rồi. Người ta có thể chết vì dốt, ai lại chết vì thông minh.

- Nhưng thằng nhỏ nhà tôi lại hay “nhiễu sự”. Nó ưa tìm tòi, tranh luận, không chịu “khuôn” theo bài giảng của thầy.

- Bác ơi! Tìm tòi tranh luận thì tốt chứ sao. Sinh viên cứ sách bảo sao nói vậy thì còn gì là học.

- Nhưng thầy… không thích. Ai đời sinh viên thuyết trình lại cứ đi tìm những điều ngoài hiểu biết của giảng viên. Thậm chí nó còn “dám” chứng minh là thầy không đúng. Kết quả nó được xếp vào loại “sinh viên cá biệt”.

- Ô bác ơi! Thế thì đúng là nó “chết” vì thông minh rồi. Mà nói gì tụi nhỏ. Hồi tôi đi học cử nhân chính trị cũng vậy đấy. Khi làm bài phát huy tính sáng tạo, cao nhất chỉ điểm 5. Nhưng khi “chép nguyên si” bài giảng của thầy lập tức được 9 và 10. Bây giờ tôi biết tội thằng nhỏ rồi.

- Tội gì?

- Tội… nói khác thầy giáo.

YÊN TỬ

Các tin, bài viết khác