TPHCM: Áp dụng chứng từ chất thải nguy hại từ ngày 20-10-2007

Kể từ ngày 20-10-2007, Sở Tài nguyên-Môi trường TPHCM sẽ cấp phát chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) cho tất cả chủ nguồn thải CTNH đã được Sở cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải.

Chứng từ này được sử dụng thống nhất trong quá trình chuyển giao và tiếp nhận CTNH đối với tất cả các chủ nguồn thải trên địa bàn; bắt đầu từ chủ nguồn thải, sau đó mới chuyển giao cho chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu hủy và gửi lại sở sau mỗi lần chuyển giao. 

H. L.

Các tin, bài viết khác