Trà Vinh: Người nuôi tôm sú thiệt hại hơn 500 tỷ đồng

Hơn 500 tỷ đồng bị thiệt hại do diện tích nuôi tôm sú chính vụ 2009 giảm hơn 6.000 ha,  dịch bệnh tôm nuôi chết trên diện rộng hơn 5.300 ha,… Đó là kết quả đánh giá tình hình nuôi tôm sú năm 2009 ở 4 huyện ven biển: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú, Châu Thành (Trà Vinh).

Theo Sở NN-PTNT Trà Vinh,  trong 1,23 tỷ con giống thả nuôi năm 2009, có 334 triệu con chết do môi trường suy thoái, con giống kém chất lượng, người nuôi không tuân thủ lịch thời vụ… Để “cứu” nghề nuôi tôm sú, tỉnh Trà Vinh chỉ đạo ngân hàng hỗ trợ vốn, khoanh nợ, giãn nợ cho người nuôi tôm; ngành nông nghiệp tăng cường quản lý con giống, thức ăn, môi trường, khuyến khích người dân nhân rộng mô hình nuôi tôm rải vụ, nuôi tôm quản lý cộng đồng, nuôi sinh thái nhằm hạn chế rủi ro.

Đ. CẢNH

Các tin, bài viết khác