Trà Vinh: Thiệt hại trên 4.100ha tôm sú

Lãnh đạo Sở Thủy sản tỉnh Trà Vinh cho biết, toàn tỉnh có trên 4.100ha tôm sú của 3.680 hộ bị thiệt hại. Trong đó, diện tích tôm chết nhiều nhất ở các huyện: Cần Ngang, Trà Cú, Duyên Hải và Châu Thành, chiếm 24% diện tích tôm sú toàn tỉnh với tổng thiệt hại ước tính khoảng 12 tỷ đồng.

Nguyên nhân tôm chết được xác định là do thả nuôi trong môi trường nước bị ô nhiễm, con giống không qua kiểm dịch, nuôi ngoài vùng quy hoạch và không tuân thủ lịch thời vụ. Hiện cán bộ thủy sản đã xuống những đầm tôm chết hướng dẫn người dân xử lý nước trong ao.

HỒNG DÂN

Các tin, bài viết khác