TP Hồ Chí Minh

Trên 7.177 tỷ đồng đầu tư xây dựng đợt 1-2006

Sau khi xem xét tờ trình của Sở KH-ĐT, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải đã ra quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2006 với tổng số vốn trên 7.177 tỷ đồng, trong đó có trên 5.071 tỷ đồng vốn ngân sách (1.156 dự án), trên 168 tỷ đồng vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện (97 dự án), trên 120 tỷ đồng vốn thu quảng cáo truyền hình (22 dự án), 500 tỷ đồng vốn huy động của Quỹ hỗ trợ phát triển (1 dự án), 1.250 tỷ đồng vốn ODA (7 dự án), trên 112 tỷ đồng vốn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp DNNN (3 dự án) và gần 5 tỷ đồng vốn phụ thu tiền nước (9 dự án).

Chủ tịch UBNDTP chỉ đạo các cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư tiến hành ngay việc phân bổ cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao và nếu có yêu cầu thay đổi phải trình gấp UBNDTP quyết định.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan ngang sở và chủ tịch UBND các quận-huyện chịu trách nhiệm trước UBNDTP về những trì trệ hoặc thiếu trách  nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao. Chủ tịch UBND các quận-huyện được phép thay đổi hoặc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh số vốn bố trí cho từng dự án, nhưng tổng số không vượt quá số vốn đã được UBNDTP giao.

A.K.

Các tin, bài viết khác