Bộ Công nghiệp, UBND TPHCM chỉ đạo:

Triển khai ngay các biện pháp tiết kiệm điện

Sau khi báo SGGP đăng loạt bài “Hưởng ứng Chỉ thị tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ”, ngày 21-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ký công văn (số 1610/UBND-CNN) về việc tiết kiệm sử dụng điện trên địa bàn TPHCM. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải cũng đã ký Chỉ thị số 04/CT-BCN về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2006.

  • Giám sát chặt chẽ việc cung ứng, sử dụng điện

Chỉ thị của Bộ Công nghiệp nêu rõ: Nhằm đảm bảo điện sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế đến thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm 2006, Bộ Công nghiệp yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Công ty Điện lực VN (EVN), các tập đoàn, tổng công ty, các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

– Lập kế hoạch, triển khai các biện pháp tiết kiệm điện trình UBND tỉnh, TP phê duyệt; tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quản lý, tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện báo cáo Bộ Công nghiệp.

– Phối hợp với Công ty Điện lực giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện, đề xuất lịch làm việc ca ba luân phiên phù hợp, tránh hạn chế công suất khi xảy ra thiếu điện.

– Các Công ty Điện lực lập danh sách khách hàng sử dụng điện theo thứ tự ưu tiên trong điều kiện thiếu điện trình UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương phê duyệt, công bố công khai và thực hiện việc ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện theo quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện.

– Xử lý nghiêm đối với khách hàng sử dụng điện vi phạm biểu đồ công suất đã đăng ký. Thường xuyên kiểm tra và giám sát tình hình sử dụng điện chiếu sáng trong công sở, chiếu sáng công cộng và quảng cáo… theo chế độ chiếu sáng tiết kiệm. Vận động các hộ gia đình sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

Sử dụng nhiều máy lạnh quá mức cần thiết gây nên tình trạng lãng phí điện.

Về nội bộ ngành, Bộ Công nghiệp chỉ thị: EVN tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu điện 2006-2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đầu tư các công trình đường dây đồng bộ với các dự án nguồn điện cấp bách đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nguồn điện cho hệ thống điện miền Bắc.

Ngành điện cần khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí hỗn hợp, nhiệt điện dầu ngay từ các tháng đầu mùa khô; điều chỉnh kế hoạch phát điện của các nguồn tua bin khí dầu tùy theo tình hình thực tế phụ tải và phù hợp với điều kiện thủy văn.

Thường xuyên tính toán, cập nhật kế hoạch vận hành năm 2006 để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia phù hợp với diễn biến tình hình thời tiết. EVN phải đẩy nhanh tiến độ thay thế tụ bù dọc cho đoạn đường dây 500 kV Pleiku- Đà Nẵng (mạch 2) để tháng 4-2006 có thể đưa vào vận hành, nhằm tăng cường khả năng trao đổi điện giữa hai miền Nam-Bắc.

  • Lập phương án tiết kiệm khả thi, có tác dụng

Tại Công văn 1610, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: Giao Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực TPHCM tổ chức sơ kết việc tiết kiệm điện theo các chỉ thị mà Chính phủ và thành phố đã ban hành; chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp tiết kiệm điện năm 2006. Việc sơ kết phải thực hiện xong trước ngày 5-4-2006.

Để đối phó với nguy cơ mất điện hoặc cúp điện luân phiên, các chỉ thị về tiết kiệm điện đã chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành các văn bản quy định về sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tại cơ quan, doanh nghiệp. Bố trí các thiết bị sử dụng điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm, chuẩn bị tốt các nguồn phát điện độc lập để ổn định sản xuất trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Cần đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn kết quả tiết kiệm điện trong thời gian qua, xác định trách nhiệm của Sở Công nghiệp và Công ty Điện lực TP để từ đó đề ra các giải pháp tiết kiệm điện năm 2006 một cách khả thi và có tác dụng thiết thực. Chương trình tiết kiệm điện năm 2006 cần được phân công trách nhiệm triển khai của các cấp, các ngành rõ ràng và có tiến độ kiểm tra, báo cáo. Tháng 8-2006 các ngành phải có sơ kết để chỉ đạo tiếp cho đến hết năm 2006.

Đỗ Trà Giang

     Đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện mùa khô năm 2006
Để đối phó với tình hình thiếu điện có thể xảy ra trong mùa khô 2006, Sở Công nghiệp TPHCM đề xuất thực hiện các giải pháp tiết kiệm sử dụng điện, cụ thể:
– Các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước phải cắt giảm chi phí ít nhất 10% cho việc tiêu dùng điện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô.
– Các doanh nghiệp và hộ gia đình cố gắng thay thế dần các loại đèn chiếu sáng hiện đang sử dụng bằng loại đèn tiết kiệm điện năng hơn.
– Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng tổ chức thực hiện ngay việc giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường phố, khu vực công cộng như Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, nhưng không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự an ninh công cộng.
– Các cơ quan, tổ chức tự soạn thảo và ban hành quy chế sử dụng tiết kiệm điện trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình trước ngày 31-3-2006.
– Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng thêm các nguồn điện dự phòng của mình (nếu có) trong giờ cao điểm từ 18 đến 22 giờ.
Đ.M.K.

Các tin, bài viết khác