Triển khai thí điểm “cánh đồng mẫu lớn” ở các tỉnh phía Bắc

Cục Trồng trọt, Bộ NN-PTNT cùng đại diện sở nông nghiệp các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định và một số doanh nghiệp vừa họp bàn về việc thí điểm triển khai cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa vụ xuân 2012.

Theo đó, quy mô diện tích tối thiểu là 50 ha/mô hình, có hệ thống giao thông, thủy lợi thuận lợi cho sản xuất lúa và áp dụng cơ giới hóa. Nông dân tự nguyện tham gia, được đảm bảo quyền lợi và có khả năng đáp ứng được các yêu cầu trong quá trình triển khai.

T.Xã

Các tin, bài viết khác