Thế giới cười

Tùy theo độ tuổi

Trên một đảo hoang có bốn người đàn ông, một người 30  tuổi, một người 40  tuổi, hai người kia  50 và  60 tuổi.

   Một hôm, lần đầu tiên họ thấy ở hòn đảo bên cạnh thấp thoáng có bóng phụ nữ.

   Người đàn ông 30  tuổi  liền nhảy ùm xuống nước bơi về phía đó.

   Người  40 tuổi ngẫm nghĩ một lúc rồi đi đóng bè.

   Người  50 tuổi kẻ cả nói : “ Ôi dào, rồi họ khắc sang đây”.

   Người  60 tuổi ngạc nhiên bảo : “ Các anh làm gì mà nhốn nháo lên thế! Đứng đây nhìn sang cũng đã rõ lắm rồi còn gì ...”

A.B (st)

Các tin, bài viết khác