Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11-2010 tại Hy Lạp là 13,9%

Là tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11-2010 do Chính phủ Hy Lạp công bố vào ngày 10-2. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng 7 năm qua ở quốc gia này.

Các tin, bài viết khác