Ukraine: Bất ổn sau khi tổng thống giải tán Quốc hội

Ukraine đang rơi vào bất ổn sau khi Tổng thống thân phương Tây Viktor Yushchenko giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử trước thời hạn, dự kiến ngày 27-5. Tuy nhiên, Quốc hội đã bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh của tổng thống, giải tán ủy ban bầu cử và từ chối đăng ký tranh cử. Quốc hội cũng yêu cầu tòa án hiến pháp xem xét lại sắc lệnh của tổng thống.

Trong khi đó, sau cuộc họp nội các, Thủ tướng thân Nga Viktor Yanukovych đã kêu gọi tổng thống nên rút lại sắc lệnh giải tán Quốc hội. Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Grytsenko, người duy nhất thân phương Tây trong nội các Ukraine, tuyên bố sẽ tuân lệnh tổng tư lệnh (tức Tổng thống Yushchenko).

Q.M. (theo AFP)

Các tin, bài viết khác