Việt Nam sẽ phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả

Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG)

Phát biểu khai mạc Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) hôm nay, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Khoan bày tỏ rằng, Chính phủ Việt Nam hy vọng CG lần này sẽ đánh dấu một bước tiến mới có ý nghĩa cả về ngân khoản lẫn nội dung cam kết và những ưu tiên phát triển của Việt Nam thời gian tới sẽ nhận được sự đáp ứng tích cực từ các nhà tài trợ.

Phó Thủ tướng đã đặc biệt nhấn mạnh một số đặc điểm của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006-2010 để làm cơ sở cho việc xác định mức độ và lĩnh vực tài trợ.

Theo đó, kế hoạch này đánh dấu bước ngoặt về chất lượng trong sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Nếu như năm 1995 Việt Nam tuyên bố ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội thì 5 năm tới Việt Nam phấn đấu để sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển với mức thu nhập bình quân đầu người được nâng lên khoảng 1.000 USD/năm. Nếu như năm 1986 Việt Nam mới bước vào kinh tế thị trường thì 5 năm tới Việt Nam phải hình thành đồng bộ các loại thị trường cơ bản. Nếu như năm 1995 Việt Nam mới hội nhập kinh tế khu vực thông qua tham gia AFTA thì trong 5 năm tới phải hội nhập đầy đủ với kinh tế thế giới thông qua việc gia nhập WTO.

Bởi vậy, bên cạnh yêu cầu phát triển nhanh về chất, 5 năm tới Việt Nam sẽ nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự phát triển.

Theo Phó Thủ tướng, chưa bao giờ một kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam được đem ra thảo luận, thu thập ý kiến đóng góp rộng rãi như lần này, không chỉ ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội mà cả các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ, đại diện Việt kiều, các đoàn ngoại giao. Đây là cách làm chưa từng có không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. "Với cách làm đó, kế hoạch 5 năm 2006-2010 thực sự trở thành kế hoạch của toàn dân, thậm chí có thể nói đó là sản phẩm của cả cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngay chủ đề của Hội nghị CG năm nay là "Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển" cũng đã thể hiện sự đồng thuận và cam kết tiếp tục ủng hộ của các nhà tài trợ quốc tế cho những quyết sách của Chính phủ Việt Nam.

Trong hai ngày làm việc, 6 và 7-12, đại diện Chính phủ và các cơ quan Việt Nam sẽ cùng các vị Đại sứ, các vị trưởng đại diện của các nhà tài trợ quốc tế, đại diện các tổ chức phi chính phủ tập trung thảo luận về ba vấn đề chính là định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2006-2010; những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới; sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Con số ODA cam kết dành cho Việt Nam năm 2005 sẽ được cộng đồng các nhà tài trợ công bố trong phiên bế mạc CG vào chiều mai. Tuy nhiên, theo Giám đốc Quốc gia của của Ngân hàng Thế giới (WB ) tại Việt Nam, ông Klaus Rohland dự báo rằng, với những điểm tiến bộ rõ rệt của nền kinh tế, thể chế luật pháp trong năm 2005, Việt Nam có thể được cộng đồng quốc tế cam kết dành cho một lượng vốn ODA ở mức cao.

V.Q (Theo TTXVN)
 

 

Các tin, bài viết khác