Vụ lâm tặc triệt hạ gỗ sưa tại Phong Nha - Kẻ Bàng: Chủ rừng không làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng

(SGGP).- Ngày 1-5 Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã có ý kiến tại Thông báo số 709 về biện pháp giải quyết một số vấn đề cấp bách về công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Qua nghe một số thông tin và nghe báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thời gian gần đây, trong lâm phần của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lâm tặc đã chặt cây gỗ huê (gỗ sưa). Nhất là từ ngày 17-4-2012 có rất nhiều người dân vào Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để tìm gỗ huê.

Để xảy ra sự việc nhiều người dân vào rừng tự do, trước hết là trách nhiệm của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đơn vị chủ rừng không làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trong lâm phần được giao quản lý, thiếu trách nhiệm, thiếu sự phối hợp với chính quyền sở tại và người dân địa phương nên chậm nắm bắt thông tin, không có phương án ngăn chặn kịp thời để cho người dân với số lượng lớn vào rừng; khi nắm được thông tin là có người khai thác gỗ huê thì lúng túng trong xử lý; không kịp thời báo cáo tình hình cho UBND tỉnh và các cơ quan liên quan như Chi cục Kiểm lâm để cùng phối hợp, ngăn chặn và truy quét.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, chủ rừng phải triển khai quyết liệt việc ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để người dân tiếp tục vào rừng. Khẩn trương tập trung lực lượng kiểm lâm tổ chức thành đoàn lần lượt đi vào rừng để một mặt nắm chắc thông tin, xác định chính xác vị trí nơi dư luận cho là điểm khai thác gỗ huê trái phép, khối lượng cụ thể, đối tượng khai thác (nếu có), mặt khác để tuyên truyền vận động và có biện pháp để người dân hiện đang ở trong rừng phải ra khỏi rừng.

Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm điều động lực lượng từ các huyện khác về để tăng cường cho các chốt cửa rừng ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng trên các tuyến đường 20 và đường Hồ Chí Minh để lực lượng kiểm lâm của vườn tập trung vào rừng xử lý và truy quét lâm tặc; chỉ đạo các đoàn kiểm tra, kiểm soát lâm sản liên ngành tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để phát hiện và xử lý kịp thời các vụ khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. UBND huyện Bố Trạch và Minh Hóa chỉ đạo UBND các xã, nhất là các xã trong khu vực vườn và các xã vùng đệm tuyên truyền, vận động các hộ dân không vào rừng, không tiếp tay cho lâm tặc.

Ng. Long

- Thông tin liên quan:

>> Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: 3 cây gỗ sưa bị triệt hạ

Các tin, bài viết khác