Xác nhận các ứng cử viên được giới thiệu vào 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt

(SGGPO). - Sáng nay, 24-1, các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục làm việc tại đoàn để thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (chính thức và dự khuyết) do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị; các đại biểu ghi ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Bên hành lang Đại hội, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (ảnh) trả lời báo chí một số vấn đề về quy trình, công tác nhân sự tại Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Vũ Trọng Kim xác nhận:
      
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã thống nhất giới thiệu nhân sự 4 chức danh chủ chốt để Đại hội XII xem xét, quyết định gồm: đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Trần Đại Quang, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân. 
 
Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất giới thiệu các chức danh chủ chốt, gồm: đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư; đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội để Đại hội xem xét quyết định, và thực hiện quy trình giới thiệu để Quốc hội khóa XIV quyết định.

Đây là giới thiệu nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, chứ Ban Chấp hành Trung ương không quyết định, mà quyết định phụ thuộc vào lá phiếu của đại biểu tham dự Đại hội XII. Đại hội sẽ có trách nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, chuẩn bị nhân sự Tổng Bí thư để Ban Chấp hành Trung ương khóa mới bầu. Như vậy là Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết về tín nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, trong đó có đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ trọng trách Tổng Bí thư.   

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


- Phóng viên: Trường hợp đặc biệt mà Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu ngoài đồng chí Nguyễn Phú Trọng, còn có những đồng chí nào trong Bộ Chính trị khóa XI?
    
- Đồng chí Vũ Trọng Kim: Chỉ duy nhất đồng chí Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu.
    
- Tại Đại hội, có bao nhiêu đồng chí được giới thiệu thêm, ngoài danh sách 221 người mà Ban Chấp hành Trung ương đưa ra?
     
- Sáng nay, các đoàn vẫn đang giới thiệu, tới giờ này chưa có kết quả chính thức. Chiều nay Đoàn Chủ tịch mới tổng hợp danh sách giới thiệu thêm để Đại hội xem xét, quyết định

- Tại Đại hội, các đồng chí thuộc trường hợp đặc biệt được giới thiệu bổ sung vào danh sách, mà hiện đang giữ 4 chức vụ chủ chốt thì có thay đổi với dự kiến của Ban Chấp hành Trung ương?

- Đại hội sẽ làm đúng theo quy trình dân chủ và căn cứ theo tín nhiệm bằng số phiếu. Theo quy chế, bản thân những đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương không được Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu vào danh sách, khi ra Đại hội nếu được các đại biểu giới thiệu thì các đồng chí này phải xin rút. Nếu Đại hội tín nhiệm để lại trong danh sách để bầu thì đương nhiên phải bầu. Đại biểu có quyền dân chủ của mình trong quyết định nhân sự, nhưng phải trên cơ sở nghị quyết giới thiệu nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương.

- Danh sách Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu 221 đồng chí, tại Đại hội sẽ giới thiệu bao nhiêu đồng chí nữa?

- Đại hội sẽ tiếp tục giới thiệu, tối đa số dư là 30%. Trong trường hợp giới thiệu quá số người theo tỷ lệ trên thì Đại hội lấy phiếu tín nhiệm, lấy từ trên xuống dưới đến đủ thì thôi (39 đồng chí nữa) và không cần thiết phải đủ số phiếu quá bán.

- Với những trường hợp giới thiệu tại Đại hội, có cơ hội trúng cử?

- Với những đồng chí được giới thiệu tại Đại hội cơ hội vẫn còn nhiều, kể cả các đồng chí tự ứng cử, số dư vẫn còn.

- Đã có trường hợp nào tự ứng cử tại đại hội?

- Tới nay thì chưa có đồng chí nào tự ứng cử tại đại hội

- Xin cảm ơn đồng chí!

   HOÀI NAM (thực hiện)

Các tin, bài viết khác