Xuất khẩu lao động ở huyện nghèo được vay toàn bộ chi phí

SGGP
Người lao động được vay đến 100 triệu đồng.

Theo Quyết định 27/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020, mức vốn vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật. Người lao động được vay vốn theo quy định nêu trên không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định, người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định nêu trên.

Theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm thì người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng, gấp đôi mức quy định hiện nay; cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 2 tỷ đồng/dự án (hiện nay là 1 tỷ đồng/dự án) cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Tuy nhiên, đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Ngoài ra, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm. Trường hợp người lao động thuộc hộ cận nghèo, giấy đề nghị vay vốn phải có xác nhận của UBND cấp xã về việc cư trú hợp pháp; thuộc hộ cận nghèo theo quy định. Nếu người lao động là thân nhân người có công với cách mạng, ngoài giấy đề nghị vay vốn theo quy định còn cần bản sao giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. Thời hạn vay vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm tối đa là 120 tháng (hiện nay 60 tháng). Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 8-11-2019.

CHẾ HÂN

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Quy hoạch kiến trúc