Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025

Xây dựng thế trận biên phòng vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố

SGGP
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng bờ biển có chiều dài 23,5km, vùng biển có diện tích hơn 5.000km2 với hàng chục cảng, cầu cảng, cặp phao trên 2 luồng hàng hải quan trọng của thành phố. Trong những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới biển; kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập, mở rộng giao lưu hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Bộ đội Biên phòng TPHCM thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi

Bộ đội Biên phòng TPHCM thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt

5 năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy BĐBP, Thành ủy TPHCM nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng và xây dựng BĐBP TPHCM vững mạnh.

Đảng bộ BĐBP TPHCM đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; hiệp đồng chặt chẽ với BĐBP các tỉnh bảo vệ vùng biển tiếp giáp và các lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển. Xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo; phối hợp đảm bảo huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bên cạnh đó, nhằm sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp có thể xảy ra, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM đã xây dựng đầy đủ các văn kiện tác chiến phòng thủ, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các kế hoạch A, A2, A3 và sử dụng lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo; diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án, xử lý các tình huống, rèn luyện, nâng cao trình độ điều hành chỉ huy, khả năng xử trí linh hoạt, sáng tạo, sát thực tế cho bộ đội, tránh để bị động, bất ngờ. 

Thực hiện tốt vai trò chủ trì trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở khu vực biên giới biển, lực lượng biên phòng thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập, tập huấn; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các lực lượng, xử lý có hiệu quả vụ việc, sự cố, bệnh dịch xảy ra; sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới, phức tạp của khí hậu, thời tiết. Lực lượng biên phòng thành phố đã kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu cảng biển; đi đầu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh ở cửa khẩu cảng biển, tạo điều kiện thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ yêu cầu hội nhập, phát triển của thành phố

Công tác xây dựng khu vực biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân đạt những kết quả tích cực, trở thành một trong những điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng. Phát huy truyền thống của BĐBP, công tác vận động quần chúng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo được sự chuyển biến tích cực trong cấp ủy, chỉ huy các đơn vị. Từ đó đã xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, phát huy vai trò và trách nhiệm của quần chúng hướng về biên giới, biển đảo.

Tích cực xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, BĐBP TPHCM đã làm tốt vai trò tham mưu trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp đồng bào khu vực địa bàn biên phòng phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa BĐBP với người dân địa phương, biên phòng và hành lang cửa khẩu cảng của thành phố; tích cực tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, vùng biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Xây dựng Đảng vững mạnh là nhiệm vụ then chốt

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay, những ảnh hưởng tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường, các mối nguy cơ bất ổn an ninh truyền thống và cả phi truyền thống do bệnh dịch, thiên tai… sẽ tác động rất lớn đến nước ta, trong đó có TPHCM. Điều đó đặt ra cho BĐBP TPHCM những yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo môi trường phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tình hình mới.

Nhận thức yêu cầu đó, trong những năm qua, cũng như thời gian tới, BĐBP TPHCM tập trung triển khai xây dựng đơn vị theo hướng chính quy - tinh nhuệ - hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, quản lý cửa khẩu phù hợp với tình hình quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia trên biên giới trong thời kỳ hội nhập.

Từ bài học kinh nghiệm có được trong những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP xác định công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức là nhiệm vụ then chốt, nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; là yếu tố quan trọng đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, cửa khẩu của thành phố. 

Phát huy những kết quả tích cực đạt được trong những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM phấn đấu xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động, công tác của đơn vị; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tốt hơn; tổ chức quần chúng được quan tâm xây dựng, hoạt động phong phú, thiết thực và hiệu quả hơn. 

Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ các mặt công tác biên phòng, nâng cao năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy, nắm và dự báo đúng tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; sẵn sàng đấu tranh thắng lợi mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo; kiên quyết làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp nền biên phòng toàn dân; đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố. 

Để hoàn thành vai trò “phên dậu” quốc gia nơi khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố trong tình hình mới, BĐBP TPHCM tiếp tục tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc; đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động quản lý xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi, thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp; tham gia đấu tranh có hiệu quả với các nguy cơ an ninh phi truyền thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công tác phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020, 5 năm qua, BĐBP TPHCM đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 1.211 lượt tàu khách với hơn 128.000 thuyền viên và 174.000 hành khách; hơn 54.000 lượt tàu hàng với hơn 1 triệu thuyền viên và 17 tỷ tấn hàng hóa. Kiểm soát 176.361 lượt phương tiện/1.096.414 lượt người hoạt động trên vùng biển Cần Giờ (TPHCM). Điều động 392 lượt phương tiện/2.269 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên sông, trên biển thuộc địa bàn biên phòng.

Trong công tác vận động quần chúng, BĐBP TPHCM tích cực xây dựng thế trận biên phòng toàn dân nơi biên giới biển, cửa khẩu cảng; đã tổ chức thành lập 23 tổ tự quản an ninh trật tự với 208 hộ gia đình đăng ký; 16 tổ tàu thuyền tự quản với 127 phương tiện, 530 thuyền viên; 5 bến đò tự quản với 50 phương tiện tham gia. Phân công 46 đảng viên phụ trách 210 hộ gia đình tại khu vực địa bàn biên phòng. 

BĐBP TPHCM cũng đã phối hợp cùng các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, như chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, “Nhà tình thương”, công trình “Nước sạch vùng biên”; trao học bổng, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí… với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Đại tá TÔ DANH ÚT
Thành ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác, được Thủ tướng tặng bằng khen.

Xây dựng Đảng

Linh hoạt sinh hoạt trực tuyến ở các tổ chức cơ sở Đảng

Trong thời điểm TPHCM thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức cơ sở Đảng đã linh hoạt vận dụng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nội dung, chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng theo đúng quy định. 

Việt Nam và Thế giới

TPHCM chúc mừng Quốc khánh Thái Lan

Chiều 3-12, đồng chí Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, thay mặt lãnh đạo TPHCM đã đến Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM chúc mừng nhân dịp 94 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan; sinh nhật của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej và ngày của Cha tại Thái Lan (5-12).

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

Giảm họp, tăng kết nối với dân

Thích ứng linh hoạt với Covid-19, các công sở trên địa bàn TPHCM đã chuyển bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động để đảm bảo điều hành, giải quyết công việc. Nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin, giảm bớt hội họp, tăng kết nối trực tuyến, nhất là tăng phục vụ người dân theo hình thức trực tuyến.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP