Cây xanh bị hủy hoại

Cây xanh bị hủy hoại

Nhiều cây xanh trên các tuyến đường ở TPHCM đang bị phá hại bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Đọc nhiều nhất