Chuyện đó đây

Công nghệ tế bào gốc điều trị suy giảm miễn dịch nguyên phát

Trường Y thuộc Đại học Hong Kong (HKU) thông báo, đã nghiên cứu và phát triển một nền tảng tế bào gốc mới có thể được sử dụng trong điều trị cá nhân hóa các bệnh suy giảm miễn dịch hiếm gặp nhằm cung cấp cho bệnh nhân những lựa chọn điều trị mới.