Nhân sự

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày 30-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 467/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.