Đầu tư

Thêm phin "lọc" các dự án FDI

Bộ Tiêu chí thẩm định các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), sản phẩm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đầu tư quốc tế (ISC) được công bố chiều 23-5 tại hội thảo công bố kết quả nghiên cứu xây dựng "các tiêu chí thẩm định dự án FDI và tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả FDI trên địa bàn tỉnh" được tổ chức tại Hà Nội, có thể là một căn cứ tham khảo đáng lưu ý, không phải chỉ cho cơ quan quản lý nhà nước, mà cả các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội triển khai dự án tại Việt Nam.