Đô thị

Bút Sài Gòn

Đua sòng phẳng

- Ở đâu cũng nghe nổ như bắp về trí thông minh nhân tạo. Cả những lớp học về trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang rộ lên. Nhưng cái AI đó sẽ ứng dụng vô thực tế thế nào, giải thích kiểu bình dân học vụ coi?

Sự kiện & Bình luận

Giải cơn “khát” thiếu thuốc

Theo Nghị định 84/2024/NĐ-CP về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TPHCM, trong lĩnh vực y tế, TPHCM được phân cấp quyết định cấp phép nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt, phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh đối với một số nhóm thuốc theo quy định cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của thành phố.