Nhà báo Trần Thanh Phương: Nửa thế kỷ góp nhặt “bụi vàng”

Nhà báo Trần Thanh Phương: Nửa thế kỷ góp nhặt “bụi vàng”

NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành tập bút ký chọn lọc Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê như một sự tổng kết nửa thế kỷ làm báo của kỷ lục gia Việt Nam - nhà báo Trần Thanh Phương. Nói về nghề viết của mình, Trần Thanh Phương thường tự trào: “Các nhà văn, nhà báo là những người có tài, còn Phương có tài… liệu”.
Tấm lòng của một “người hiền Nam bộ”

Tấm lòng của một “người hiền Nam bộ”

Lật lại nhật ký, tôi mới nhớ lại lúc đến tư gia thăm nhà văn Trang Thế Hy là vào ngày 10-10-2011. Lúc đó, tập sách Sơn Nam - Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê do tôi biên soạn vừa in xong.

Đọc nhiều nhất