Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - ngôi trường mơ ước của nhiều phụ huynh và học sinh                                                        Ảnh: www.trandainghia.edu.vn

Hội chứng trường chuyên - lớp chọn

Tôi đã trăn trở về đề tài này lâu lắm rồi, ít ra cũng phải 6 năm, nhưng vì cẩn trọng, mãi hôm nay mới viết. Đây chỉ là quan sát của cá nhân tôi. 

Đọc nhiều nhất