Vedan tích cực đồng hành cùng  Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2018

Vedan tích cực đồng hành cùng Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2018

Tiếp nối thành công từ những lần tổ chức trước, Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2018 là một trong những sự kiện môi trường thường niên lớn nhất tại tỉnh Đồng Nai, thu hút nhiều trường học, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tham dự nhằm đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Đọc nhiều nhất